Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
22/03/2022  
Ngày kết thúc:
21/04/2022  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Ban hành Quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​- Tờ trình đề nghị xây dựng “Nghị quyết ban hành Quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân
các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương"

- Đề cương Nghị quyết ban hành một số chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


 
Danh sách Góp ý