Văn Bản Dự Thảo
Phân cấp một số nội dung của Luật Kiến trúc năm 2019 và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ 
Ngày bắt đầu:
07/02/2022  
Ngày kết thúc:
07/03/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Phân cấp một số nội dung của Luật Kiến trúc năm 2019 và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.
 
Nội dung:

​Phân cấp một số nội dung của Luật Kiến trúc năm 2019 và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ

 
Danh sách Góp ý