Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định hành lang an toàn đường bộ đối với các đoạn đã và đang đầu tư xây dựng thuộc tuyến đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Ngày bắt đầu:
26/01/2022  
Ngày kết thúc:
25/02/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định hành lang an toàn đường bộ đối với các đoạn đã và đang đầu tư xây dựng thuộc tuyến đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định hành lang an toàn đường bộ đối với các đoạn đã và đang đầu tư xây dựng thuộc tuyến đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý