Văn Bản Dự Thảo
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
31/12/2021  
Ngày kết thúc:
30/01/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý