Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
14/12/2021  
Ngày kết thúc:
20/12/2021  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý