Văn Bản Dự Thảo
Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất do Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
22/11/2021  
Ngày kết thúc:
21/12/2021  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất do Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất do Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương


 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý