Văn Bản Dự Thảo
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
16/10/2021  
Ngày kết thúc:
16/11/2021  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​ Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​​ Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý