Văn Bản Dự Thảo
Quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng cơ động xử lý sự cố giao thông và lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
08/10/2021  
Ngày kết thúc:
08/11/2021  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng cơ động xử lý sự cố giao thông  và lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng cơ động xử lý sự cố giao thông  và lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý