Văn Bản Dự Thảo
Phê duyệt các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
24/09/2021  
Ngày kết thúc:
24/10/2021  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Phê duyệt các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Báo cáo thuyết minh;

Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất;

Bản đồ khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất;

Tờ trình và Quyết định phê duyệt các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.

 
Danh sách Góp ý