Văn Bản Dự Thảo
Thông báo Kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghê sĩ ưu tú", tỉnh Bình Dương năm 2021  
Ngày bắt đầu:
28/09/2021  
Ngày kết thúc:
01/10/2021  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Thông báo Kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghê sĩ ưu tú", tỉnh Bình Dương năm 2021  

 
Nội dung:

​Thông báo Kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghê sĩ ưu tú", tỉnh Bình Dương năm 2021  ​

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý