Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
08/09/2021  
Ngày kết thúc:
30/09/2021  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý