Văn Bản Dự Thảo
Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
11/08/2021  
Ngày kết thúc:
20/09/2021  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý