Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
05/08/2021  
Ngày kết thúc:
04/09/2021  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Ban hành Tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

 
Danh sách Góp ý