Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
23/07/2021  
Ngày kết thúc:
22/08/2021  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý