Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
24/06/2021  
Ngày kết thúc:
23/07/2021  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý