Văn Bản Dự Thảo
Ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
17/06/2021  
Ngày kết thúc:
16/07/2021  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Kèm theo Tờ trình, bảng phụ lục chi tiết đơn giá

 
Danh sách Góp ý