Văn Bản Dự Thảo
Quy định chế độ hỗ trợ công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
04/06/2021  
Ngày kết thúc:
03/07/2021  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định chế độ hỗ trợ công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy định chế độ hỗ trợ công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương​. 

 
Danh sách Góp ý