Văn Bản Dự Thảo
Chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
17/05/2021  
Ngày kết thúc:
17/06/2021  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý