Văn Bản Dự Thảo
Quy định mức hỗ trợ chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
13/05/2021  
Ngày kết thúc:
12/06/2021  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định mức hỗ trợ chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Quy định mức hỗ trợ chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý