Văn Bản Dự Thảo
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
29/04/2021  
Ngày kết thúc:
27/05/2021  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​- Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ thu, nộp và quản lý một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ;

- Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý