Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
02/03/2021  
Ngày kết thúc:
31/03/2021  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý