Văn Bản Dự Thảo
Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước của tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
20/11/2020  
Ngày kết thúc:
15/12/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước của tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước của tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý