Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
13/10/2020  
Ngày kết thúc:
12/11/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý