Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
14/10/2020  
Ngày kết thúc:
13/11/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý