Văn Bản Dự Thảo
Quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
07/10/2020  
Ngày kết thúc:
06/11/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý