Văn Bản Dự Thảo
Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
06/10/2020  
Ngày kết thúc:
11/11/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý