Văn Bản Dự Thảo
Quy định mức phụ cấp đối với Âp trưởng, Khu đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
29/09/2020  
Ngày kết thúc:
28/10/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định mức phụ cấp đối với Âp trưởng, Khu đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy định mức phụ cấp đối với Âp trưởng, Khu đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý