Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
15/09/2020  
Ngày kết thúc:
14/10/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý