Văn Bản Dự Thảo
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
17/09/2020  
Ngày kết thúc:
16/10/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý