Văn Bản Dự Thảo
Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 
Ngày bắt đầu:
11/09/2020  
Ngày kết thúc:
10/10/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025

 
Nội dung:

​Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025

 
Danh sách Góp ý