Văn Bản Dự Thảo
Quy định chế độ hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
04/09/2020  
Ngày kết thúc:
03/10/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định chế độ hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương (kèm theo Tờ trình và Báo cáo tác động chính sách)


 
Danh sách Góp ý