Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
09/09/2020  
Ngày kết thúc:
08/10/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý