Văn Bản Dự Thảo
Bố trí 02 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn loại 1 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
08/09/2020  
Ngày kết thúc:
07/10/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Bố trí 02 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn loại 1 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Bố trí 02 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn loại 1 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý