Văn Bản Dự Thảo
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần Ba 
Ngày bắt đầu:
07/09/2020  
Ngày kết thúc:
21/09/2020  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần Ba

 
Nội dung:

​Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần Ba. Kèm theo Bảng thành tích của cá nhân.

 
Danh sách Góp ý