Văn Bản Dự Thảo
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
12/08/2020  
Ngày kết thúc:
11/09/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý