Văn Bản Dự Thảo
Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
07/08/2020  
Ngày kết thúc:
06/09/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung:

​Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý