Văn Bản Dự Thảo
Phê duyệt mức giá tối đa dịch vụ Nghĩa trang, dịch vụ Hỏa táng đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
20/07/2020  
Ngày kết thúc:
19/08/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Phê duyệt mức giá tối đa dịch vụ Nghĩa trang, dịch vụ Hỏa táng đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Phê duyệt mức giá tối đa dịch vụ Nghĩa trang, dịch vụ Hỏa táng đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bảng thuyết minh kèm theo.

 
Danh sách Góp ý