Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
08/07/2020  
Ngày kết thúc:
03/08/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tờ trình kèm theo).

 
Danh sách Góp ý