Văn Bản Dự Thảo
Quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
25/03/2020  
Ngày kết thúc:
24/04/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý