Văn Bản Dự Thảo
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
16/03/2020  
Ngày kết thúc:
15/04/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý