Văn Bản Dự Thảo
Ban hành quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020 
Ngày bắt đầu:
06/03/2020  
Ngày kết thúc:
05/04/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020

 
Nội dung:

​- Quyết định Ban hành quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020;

- Bảng thuyết minh Ban hành quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020;

- Phụ lục kèm theo

 
Danh sách Góp ý