Văn Bản Dự Thảo
Ban hành quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
04/03/2020  
Ngày kết thúc:
03/04/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhàtrên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​- Quyết định Ban hành quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Bảng thuyết minh Ban hành quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Phụ lục kèm theo.


 
Danh sách Góp ý