Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
21/02/2020  
Ngày kết thúc:
21/03/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

Ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương. Nội dung gồm: tờ trình, Nghị quyết  và phụ lục 1,2.

 
Danh sách Góp ý