Văn Bản Dự Thảo
Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
05/02/2020  
Ngày kết thúc:
04/03/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý