Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến đề nghị công nhận huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng đạt chuẩn nông thôn mới 
Ngày bắt đầu:
09/01/2020  
Ngày kết thúc:
08/02/2020  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Lấy ý kiến đề nghị công nhận huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng đạt chuẩn nông thôn mới

 
Nội dung:

​Lấy ý kiến đề nghị công nhận huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng đạt chuẩn nông thôn mới:

- Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

- Kết quả thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mớinăm 2019 của huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương;

- Kết quả xây dựng Nông thôn mới huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý