Văn Bản Dự Thảo
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
02/01/2020  
Ngày kết thúc:
01/02/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung:

​Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nội dung dự thảo, gồm: Tờ trình và Quyết định.

 
Danh sách Góp ý