Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
24/12/2019  
Ngày kết thúc:
23/01/2020  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý