Văn Bản Dự Thảo
Quy chế Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
31/10/2019  
Ngày kết thúc:
30/11/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quy chế Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy chế Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý