Văn Bản Dự Thảo
Quy định về tuần đường, tuần kiểm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
08/11/2019  
Ngày kết thúc:
07/12/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quy định về tuần đường, tuần kiểm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy định về tuần đường, tuần kiểm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý