Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
22/10/2019  
Ngày kết thúc:
21/11/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý